Na poziv Homo (u) Valun, nije se odazvala kiša, pa se uprkos jakoj buri uspješno održao valunski plivački maraton (1000m). Obnovu broda Sv. Marko predstavili su konzervator Marko Uhač, Ida Koncani Uhač iz Arheološkog Muzeja Istre i Jelena Dunato iz Creskog Muzeja, a Valunjani su iznjeli svoja sjećanja na brod koji ih je desetljećima povezivao sa Cresom. Odlični valunski rižot sa škampima ostati će u ustima svih koji su ga degustirali. Loreta Balon i Božica Kučić su od publike dobile čistu desetku. Bura je pokazala svoju snagu, ali je Klapa Burin upotpunila doživljaj.
Barke na jedra su ostale privezane za kraj, kao i creska butega. U Rutinoj vunenoj igri i šuštavim jedrima uživati ćemo drugom prilikom.