Do polovice 20. stoljeća otok Cres je bio poznati brodograditeljski i brodarski centar. U Creskim brodogradilištima izgrađeni su drveni jedrenjaci koji su kroz stoljeća plovili Jadranskim i Sredozemnim morem. Trojarbolni M/J „Adria“, koji je donedavno bio najveći drveni jedrenjak na našoj obali Jadrana, sagrađen je upravo u Cresu. Zanimljivo je da je za njegovu izgradnju bilo utrošeno 800 tona drvene građe. O drevnoj pomorskoj tradiciji otoka Cresa najbolje svjedoči galija „Sveti Nikola“ koja je u sastavu venecijanske flote s posadom creskih mornara 1571. godine sudjelovala u pomorskoj bitci kod Lepanta.

U drugoj polovici 20. stoljeća od manjih plovila u Cresu se većinom grade i koriste pasare, u lokalnom nazivu – kaići. Služili su za ribarenje, prijevoz ljudi i ovaca ili priobalni obilazak maslinika i vinograda. Njihova je dužina od 4 do 7 metara, a za kretanje morem najviše se koristilo oglavno jedro i flok.

Najveća i najstarija tradicionalna drvena barka u creskoj luci je pasara „Božji dar“, dužine 8 metara. Izgrađena je 1931. godine u creskom brodogradilištu, a primjer je inovativnog dizajna u doba kada je sagrađena.

Do prije samo nekoliko desetljeća otočanima su vještine gradnje drvenih brodica te vještine veslanja i jedrenja bile prijeko potrebne za bavljenje ribarstvom pa čak i bavljenje poljoprivredom. Radi se o tradicionalnim vještinama koje predstavljaju nematerijalnu kulturnu baštinu hrvatskog priobalja, odnosno cijele Republike Hrvatske kao pomorske zemlje.

U svrhu očuvanja pomorske baštine i tradicionalnih pomorskih vještina u sklopu manifestacije „Creski kaić“ organizira se regata i smotra tradicijskih barki na jedra. Regata se održava u akvatoriju creskog zaljeva, a starta se s obale. Na regati sudjeluju drvena tradicionalna plovila na jedra podijeljena u kategorije po tipu: batana, pasara, guc, gajeta, leut i bracera.